_ دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک

۱۲:۲۳ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:تائیدیه فنی و علمی مرجع
دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک