ضد رسوب الکترونیکی بهرشد از سال 1389 تاکنون در ساختمان های زیر نصب شده است:

۱۰:۳۳ ۱۳۹۶/۲/۲
سرویس:رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در سامانه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت EP ثبت شد
     28 فرودگاه بین المللی کشور (مهرآباد، مشهد، شیراز ، تبریز ،. . .)
   17 نیروگاه ، پالایشگاه و صنایع پتروشیمی ( نکا ، بیستون ، اصفهان ، اراک و . . . )
   130 مجتمع صنعتی ، فولاد ، سیمان ، خودرو سازی ، غذایی و دارویی و ...
   5000 مجتمع تجاری ، اداری ، مسکونی ، دانشگاه ، هتل ، بیمارستان ، بانک و ...